Oferta obejmuje następujące formy pomocy:

Konsultacja diagnostyczna

1-3 spotkania wstępne, które pozwalają na ogólne nazwanie problemu, określenie celu spotkań i podjęcie decyzji o najbardziej adekwatnej formie pomocy.

Interwencja kryzysowa

Kilka spotkań z terapeutą, 1-2 razy w tygodniu, skoncentrowane na problemie wywołującym kryzys. Celem interwencji jest pomoc osobie w odzyskaniu zdolności do samodzielnego pokonania trudności i radzenia sobie, złagodzenie objawów, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny.

Psychoterapia indywidualna

To cykl regularnych spotkań z terapeutą, odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu. Spotkania terapeutyczne pozwalają na pogłębienie rozumienia siebie czy istoty trudności, zmniejszenie odczuwanego dyskomfortu życiowego, poprawę funkcjonowania i jakości życia.

Terapia małżeństw i par

Jest szczególną formą psychoterapii, w której na regularne spotkania z terapeutą przychodzi para / małżeństwo. Efektem terapii jest poprawa komunikacji w związku, lepsze rozumienie motywów działania partnera i swoich, poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Zazwyczaj spotkania odbywają się z częstotliwością raz na 2 tygodnie.

Sesja indywidualna trwa 50 minut i kosztuje 140 zł.
Sesja terapii par trwa 90 minut i kosztuje 250 zł.