Katarzyna Walesiuk

Psychoterapią zajmuję się od 2003 roku. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z rozpoznaniem depresji, schizofrenii, psychoz afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania.

Cykl specjalistycznych podyplomowych szkoleń w zakresie psychoterapii i pomocy terapeutycznej rozpoczęłam od nurtu terapii poznawczo-behawioralnej. W 2006 roku ukończyłam kurs w Warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Oxford Cognitive Therapy Centre pod kierownictwem Magdaleny Gulcz z CTPB i Dawida Westbrook z OCTC (nr certyfikatu 86).

Obecnie w pracy terapeutycznej i rozumieniu problemów odwołuję się głównie do podejścia psychodynamicznego. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne pod kierownictwem dr Piotra Drozdowskiego (2012 rok). Kurs jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jego program spełnia formalne wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Warsztat i metody pracy rozszerzam w ramach szkoleń i kursów organizowanych m.in. przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej (Kraków 2006), Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych Sopot (2007), Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie (2009), Laboratorium Psychoedukacji (Warszawa, 2011), Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Kraków 2015).

Oprócz praktyki w gabinecie prywatnym pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego „Staszica” w Białymstoku.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii. Pracuję pod stałą superwizją prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.