Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia (gr. psyche – dusza i therapein – leczyć) jest metodą rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń emocjonalnych w trakcie kontaktu z terapeutą. Proces psychoterapii wiąże się ze stopniowym odkrywaniem źródeł swoich trudności, lepszym rozumieniem istoty i znaczenia wewnętrznych przeżyć oraz relacji z innymi ludźmi.

Psychoterapia jest drogą poznawania siebie i rozwoju osobistego. Celem terapii jest uzyskanie większej świadomości siebie oraz dokonanie trwałej zmiany w życiu. Chodzi nie tylko o usunięcie lub osłabienie objawów (lęki, niepokój, stany napięcia emocjonalnego, zaburzenia snu, łaknienia, poczucie pustki, beznadziei itp.) ale też o odzyskanie poczucia sprawowania kontroli nad swoim życiem i poszerzanie zakresu wolności w dokonywanych wyborach.

Zmiana może dotyczyć sfery uczuć, myślenia, zachowania. Oczekuje się, że taka zmiana wpłynie pozytywnie na nasze relacje rodzinne, społeczne, zawodowe.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie. W zależności od rodzaju problemu może to być psychoterapia krótkoterminowa (od kilka do kilkunastu spotkań) lub psychoterapia długoterminowa (może trwać od roku do kilku lat).

Kiedy psychoterapia krótkoterminowa?

Jest to terapia ograniczona w czasie – z góry ustala się, jak długo będzie trwała. Obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na początku terapii pacjent i terapeuta określają główny problem, którym się będą zajmować, czas trwania terapii i terminy spotkań. Ze względu na krótki czas trwania i ograniczone cele, terapia ta przeznaczona jest dla osób, które borykają się z trudnościami psychicznymi od niedawna, muszą podjąć ważne decyzje życiowe bądź ostatnio doświadczyły w swoim życiu sytuacji kryzysowych.

Kiedy psychoterapia długoterminowa?

Ta forma terapii jest przeznaczoną dla osób, które chcą poznać głębsze przyczyny swoich trudności i wprowadzić zmiany w wielu różnych obszarach swojego życia. Jest to właściwa forma terapii dla osób doświadczających trudności lub zaburzeń psychicznych od dłuższego czasu, które czują, że ich problemy mają głębsze korzenie. W psychoterapii długoterminowej nie określa się z góry daty jej zakończenia, nie ustala ilości sesji, ani nie ogranicza problemów, które będą podejmowane. Długotrwały proces terapeutyczny umożliwia zajęcie się nawet bardzo głębokimi urazami i konfliktami wewnętrznymi.

Jak to wygląda w praktyce?

Na wizytę należy umówić się telefonicznie (kontakt). Ustalony zostanie odpowiadający Państwu termin spotkania konsultacyjnego. Każda terapia poprzedzona jest diagnozą, rozeznaniem problemu i możliwości współpracy. To etap umożliwiający zgłaszającym się osobom rozstrzygnięcie dylematu „czy jest mi potrzebna terapia, czy nie?”. Zazwyczaj odbywa się 1-3 spotkań konsultacyjno-diagnostycznych. Jeśli zostanie stwierdzona zasadność podjęcia terapii, następuje określenie celów terapii, częstotliwość spotkań, zasad, ewentualnie też przewidywany czas trwania terapii.

Kto może skorzystać?

Zapraszam każdego, kto czuje się bezradny wobec problemu, z którym się boryka, a dotychczasowe metody radzenia sobie okazały się nieskuteczne.

Psychoterapia nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, ale również dla tych, którzy znajdują się w sytuacji kryzysów życiowych, doświadczają trudności w bliskich relacjach, zmagają się z uciążliwymi objawami, czy wreszcie dla tych, którzy dążą do zrozumienia siebie oraz poszukają wiedzy na temat swojego postępowania, którym zależy na tym, aby było ono bardziej świadome.

Czasami kontakt z psychoterapeutą nie wynika z naszej własnej decyzji, ale wiąże się z sugestią lekarzy, rodziny, przyjaciół. Nie musi to stanowić przeszkody. Jeśli taka osoba z czasem przekona się i wewnętrznie „zgodzi” na psychoterapię, może dużo uzyskać poprzez ten rodzaj pracy nad sobą.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna przyjmuje założenie, że u podłoża doświadczanych trudności i objawów leżą nieświadomie odtwarzane wzorce zachowania, emocji, myślenia i strategie tworzenia relacji z innymi. Leczenie opiera się na relacji pacjenta/klienta z terapeutą i na analizie treści wnoszonych podczas sesji. Pacjent/klient zachęcany jest do dzielenia się swoimi odczuciami, myślami i skojarzeniami. Praca terapeutyczna umożliwia zrozumienie w jaki sposób nieświadoma rzeczywistość intrapsychiczna (emocje, myśli, motywacje, potrzeby, konflikty psychologiczne) wpływa na nasze funkcjonowanie w relacjach z innymi i na przeżywanie siebie. Zrozumienie rzeczywistości psychicznej i doświadczenie relacji terapeutycznej, prowadzi do korzystnej zmiany w funkcjonowaniu.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje dość szeroki zakres działań: wspieranie samorealizacji (działania ukierunkowane na rozwój jednostki), promocję zdrowia (działania sprzyjające kształtowaniu i zachowaniu zdrowia, w tym edukacja zdrowotna, prewencja), poradnictwo psychologiczne obejmujące pomoc w rozwiązywaniu kryzysów uniemożliwiających czy utrudniających człowiekowi rozwój.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia (gr. psyche – dusza i therapein – leczyć) jest metodą rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń emocjonalnych w trakcie kontaktu z terapeutą. Proces psychoterapii wiąże się ze stopniowym odkrywaniem źródeł swoich trudności, lepszym rozumieniem istoty i znaczenia wewnętrznych przeżyć oraz relacji z innymi ludźmi.

Psychoterapia jest drogą poznawania siebie i rozwoju osobistego. Celem terapii jest uzyskanie większej świadomości siebie oraz dokonanie trwałej zmiany w życiu. Chodzi nie tylko o usunięcie lub osłabienie objawów (lęki, niepokój, stany napięcia emocjonalnego, zaburzenia snu, łaknienia, poczucie pustki, beznadziei itp.) ale też o odzyskanie poczucia sprawowania kontroli nad swoim życiem i poszerzanie zakresu wolności w dokonywanych wyborach.

Zmiana może dotyczyć sfery uczuć, myślenia, zachowania. Oczekuje się, że taka zmiana wpłynie pozytywnie na nasze relacje rodzinne, społeczne, zawodowe.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie. W zależności od rodzaju problemu może to być psychoterapia krótkoterminowa (od kilka do kilkunastu spotkań) lub psychoterapia długoterminowa (może trwać od roku do kilku lat).

Kiedy psychoterapia krótkoterminowa?

Jest to terapia ograniczona w czasie – z góry ustala się, jak długo będzie trwała. Obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na początku terapii pacjent i terapeuta określają główny problem, którym się będą zajmować, czas trwania terapii i terminy spotkań. Ze względu na krótki czas trwania i ograniczone cele, terapia ta przeznaczona jest dla osób, które borykają się z trudnościami psychicznymi od niedawna, muszą podjąć ważne decyzje życiowe bądź ostatnio doświadczyły w swoim życiu sytuacji kryzysowych.

Kiedy psychoterapia długoterminowa?

Ta forma terapii jest przeznaczoną dla osób, które chcą poznać głębsze przyczyny swoich trudności i wprowadzić zmiany w wielu różnych obszarach swojego życia. Jest to właściwa forma terapii dla osób doświadczających trudności lub zaburzeń psychicznych od dłuższego czasu, które czują, że ich problemy mają głębsze korzenie. W psychoterapii długoterminowej nie określa się z góry daty jej zakończenia, nie ustala ilości sesji, ani nie ogranicza problemów, które będą podejmowane. Długotrwały proces terapeutyczny umożliwia zajęcie się nawet bardzo głębokimi urazami i konfliktami wewnętrznymi.

Jak to wygląda w praktyce?

Na wizytę należy umówić się telefonicznie (kontakt). Ustalony zostanie odpowiadający Państwu termin spotkania konsultacyjnego. Każda terapia poprzedzona jest diagnozą, rozeznaniem problemu i możliwości współpracy. To etap umożliwiający zgłaszającym się osobom rozstrzygnięcie dylematu „czy jest mi potrzebna terapia, czy nie?”. Zazwyczaj odbywa się 1-3 spotkań konsultacyjno-diagnostycznych. Jeśli zostanie stwierdzona zasadność podjęcia terapii, następuje określenie celów terapii, częstotliwość spotkań, zasad, ewentualnie też przewidywany czas trwania terapii.

Kto może skorzystać?

Zapraszam każdego, kto czuje się bezradny wobec problemu, z którym się boryka, a dotychczasowe metody radzenia sobie okazały się nieskuteczne.

Psychoterapia nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, ale również dla tych, którzy znajdują się w sytuacji kryzysów życiowych, doświadczają trudności w bliskich relacjach, zmagają się z uciążliwymi objawami, czy wreszcie dla tych, którzy dążą do zrozumienia siebie oraz poszukają wiedzy na temat swojego postępowania, którym zależy na tym, aby było ono bardziej świadome.

Czasami kontakt z psychoterapeutą nie wynika z naszej własnej decyzji, ale wiąże się z sugestią lekarzy, rodziny, przyjaciół. Nie musi to stanowić przeszkody. Jeśli taka osoba z czasem przekona się i wewnętrznie „zgodzi” na psychoterapię, może dużo uzyskać poprzez ten rodzaj pracy nad sobą.

Terapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna przyjmuje założenie, że u podłoża doświadczanych trudności i objawów leżą nieświadomie odtwarzane wzorce zachowania, emocji, myślenia i strategie tworzenia relacji z innymi. Leczenie opiera się na relacji pacjenta/klienta z terapeutą i na analizie treści wnoszonych podczas sesji. Pacjent/klient zachęcany jest do dzielenia się swoimi odczuciami, myślami i skojarzeniami. Praca terapeutyczna umożliwia zrozumienie w jaki sposób nieświadoma rzeczywistość intrapsychiczna (emocje, myśli, motywacje, potrzeby, konflikty psychologiczne) wpływa na nasze funkcjonowanie w relacjach z innymi i na przeżywanie siebie. Zrozumienie rzeczywistości psychicznej i doświadczenie relacji terapeutycznej, prowadzi do korzystnej zmiany w funkcjonowaniu.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje dość szeroki zakres działań: wspieranie samorealizacji (działania ukierunkowane na rozwój jednostki), promocję zdrowia (działania sprzyjające kształtowaniu i zachowaniu zdrowia, w tym edukacja zdrowotna, prewencja), poradnictwo psychologiczne obejmujące pomoc w rozwiązywaniu kryzysów uniemożliwiających czy utrudniających człowiekowi rozwój.